İmalatçılara sanayi sicil belgesi zorunluluğu...
İmalatçılara sanayi sicil belgesi zorunluluğu...
948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. maddesinde "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, özelliğini veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler Sanayi İşletmesi ve buralarda yapılan işler sanayi İşleri sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde kapsamına girer.

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir."
 hükümleri yer almaktadır
.

6948 SAYILI "SANAYİ SİCİL KANUNU"NUN 2. MADDESİ GEREĞİ,       SANAYİ İŞLETMESİ, FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK "SANAYİ SİCİL BELGESİ" ALMAK ZORUNDADIR.
 
 
Bu kapsama giren firmalara yapılan denetimlerde Sanayi Sicil Belgesi olmadığı için 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 2. ve 9. maddeleri gereği 759,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl müdürlüklerine tarafından verilmektedir. Yıllık  cirosu 1.000.000 Türk Lirasının altında kalan ve 10 kişiden daha az çalışanı olan küçük işletmeler Mikro işletme kapsamına alınarak Kapasite Raporuna gerek kalmaksızın "Sanayi Sicil Bİlgi Sistemi" ne internet üzerinden kayıt  yaparak Kapasite Bilgilerini firma beyanlarına göre dolduracak ve imza yetkilisi tarafından kaşe imzalı şekilde eklerle birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine başvurarak Sanayi Sİcil Belgesi alacaklardır. Belirtilen hadler dışında kalan firmalar ise Makro İşletme kapsamında İlk olarak bağlı bulunduğu Tİcaret Odası, Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan Kapasite raporu için başvuru yapmaları ve kapasite raporunu  aldıktan sonra "Sanayi Sicil Bİlgi Sistemi" ne internet üzerinden kayıt  yaparak gerekli bilgileri doldurarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine Sanayi Sİcil belgesi için evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir. İşletmelerin yapması gereken İşlemler:

Tüm işletmeler Sanayi Sİcil Sistemine internet üzerinde kayıt olacak ve firma bilgileri elektronik ortamda doldurulacaktır. 
Site Linki : https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx

Daha sonra ekteki belgelerle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurulacaktır.

İLK DEFA BAŞVURACAK MİKRO İŞLETMELER İÇİN:
(On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1.000.000 TL yi aşmayan küçük işletmeler )
- Dilekçe

- Sanayi Sicil Belgesi Başvuru Formu

- Kapasite Raporu fotokopisi veya işletme  kapasite bilgileri beyanı,

- Ticaret/esnaf sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş, adres, unvan değişikliği, şube kuruluş gazeteleri)
- Mikro İşletmeler için mikro işletme olduğuna dair beyanname,

- Mikro işletmeler için bir önceki yılın mali bilançosu,

- Mikro işletmeler için son ayın SGK bildirgesi,
- Firma yetkilisinin imza sirküleri, (gerçek kişiler için imza beyannamesi)

- Yetki belgesi (işlemi yapacak kişiler içindir)


 İLK DEFA BAŞVURACAK KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK İŞLETMELER İÇİN:

- Dilekçe

- Kapasite Raporu

- Ticaret/esnaf sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş, adres, unvan değişikliği, şube kuruluş gazeteleri)

- Yıllık işletme Cetveli (internet üzerinden doldurulacak)

- Son ayın sgk bildirgesi,

- Firma yetkilisinin imza sirküleri, (gerçek kişiler için imza beyannamesi)

- Yetki belgesi (işlemi yapacak kişiler içindir)
 
NOT: Kapasite raporları bağlı bulunulan Ticaret odası, Sanayi odası veya meslek odalarından alınacak olup belge çıkarma süresi odaların yoğunluğuna göre 1 ay gibi bir zamanı kapsamaktadır ve 500-1000 TL arasında maliyetleri bulunmaktadır. Kapasite raporları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlı Sanayi Sicil Belgesi için ücret talep etmemektedir.

Sanayi Sİcil belgeleri 2 yılda bir vize ettirilir ve her yıl nisan ayı sonuna kadar Sanayi Sicil Sistemi üzerinden Yıllık İŞletme Cetveli verilir. Bu işlemleri yapmayan firmalara cezai işlem uygulanır. 


SANAYİ SİCİL BELGESİNİN FİRMALARA SAĞLADIĞI AVANTAJ:

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALAR BAĞLI BULUNDUKLARI ELEKTRİK DAĞITIM FİRMALARINA SANAYİ SİCİL BELGESİ NOTER SURETİNİ VEREREK İNDİRİMLİ ELEKTRİK KULLANABİLMEKTEDİR. 
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır